Vanzare teren agricol

★ 7 aprilie 2014 ★

Conform noii legislatiei a terenurilor agricole, care sunt documentele de care am nevoie ca sa vand o bucata de pamant arabil?

✱ Avem un raspuns la intrebarea despre

 • 1) o copie a BI/CI/pasaportului vanzatorului persoana fizica;

  2) o copie legalizata sau certificata pentru conformitate de catre functionarii primariei, a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vanzare (dupa caz: contract de vanzarecumparare, contract de donatie, proces-verbal de predare–primire, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificate de mostenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);

  3) extras de carte funciara pentru informare emis cu cel mult 30 de zile inainte de afisarea ofertei, insotit de extrasul de plan cadastral al imobilului, in sistem de coordonate stereografic 1970, in conditiile in care terenul este intabulat;

  4) declaratie pe propria raspundere, facuta in forma autentica de notarul public sau in forma atestata de avocat din care sa rezulte calitatea de proprietar al terenului care face obiectul ofertei de vanzare si conformitatea cu originalul a documentelor care insotesc oferta de vanzare. Totodata, vanzatorul declara pe propria raspundere ca a respectat prevederile din lege referitoare la terenurile agricole situate in extravilan pe care sunt situate situri arheologice clasate, daca este cazul;

  5) o copie a certificatului constatator de la Registrul Comertului sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, in cazul vanzatorului persoana juridica;

  6) in caz de reprezentare, procura notariala, respectiv delegatia, hotararea AGA, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original, precum si copii CI/BI/pasaport imputernicit;

  7) hotararea AGA, decizia asociat unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original, din care sa rezulte acordul cu privire la vanzarea bunului aflat in proprietatea societatii, in cazul vanzatorului persoana juridica;

  8) certificat de atestare fiscala emis de catre primarie;

  9) alte documente doveditoare, dupa caz.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *