Cat este renta viagera agricola si care este procedura

★ 2 mai 2014 ★

Vreau sa stiu care e procedura pentru a putea primi renta viagera in agricultura de la APIA si cand se face vizarea carnetelor de rentier

✱ Avem 2 raspunsuri la intrebarea despre

 • Toader Gherghitei spune:

  Renta viagera agricola reprezinta echivalentul in lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan instrainat (vandut) si/sau echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan. Pentru a primi renta viagera agricola, vizarea carnetelor de rentier agricol se face in perioada 1 martie – 31 august. Plata rentei viagere agricole se face in lei, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Nationala a României din anul pentru care aceasta se datoreaza. Plata se efectueaza de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, prin mandat postal, virament bancar sau orice alta modalitate prevazuta de lege. Renta viagera agricola este personala si netransmisibila si se poate autentificata ori de catre mostenitorul rentierului (in cazul decesului acestuia). Fondurile necesare pentru plata rentei viagere agricole se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).

 • adi spune:

  Renta viagera agricola se acorda persoanelor care au dobandit calitatea de rentier agricol
  pana la data de 31.12.2009;

  Obiectul rentei viagere agricole il constituie terenurile cu destina ie agricola situate in
  extravilan, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

  Renta viagera agricola reprezinta suma de bani platita rentierului agricol care instraineaza
  sau arendeaza terenurile agricole extravilane aflate in proprietatea sa ori incheie acord cu
  investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000 pentru
  reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate
  potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu
  modificarile si completarile ulterioare, avand siguranta unei surse viagere de venituri garantate
  de stat;

  Renta viagera agricola este personala, netransmisibila si inceteaza la data decesului
  rentierului agricol;

  in cazul arendarii, renta viagera agricola se plateste daca terenul ce face obiectul rentei este
  arendat continuu, intreg anul calendaristic;

  in cazul in care contractul de arendare inceteaza, renta viagera agricola se va plati in anul
  urmator doar daca rentierul incheie, in maximum 30 de zile de la incetare, un nou contract,
  considerandu-se astfel continuitate in arendare;

  Renta viagera agricola inceteaza la data la care terenurile prevazute la art. 9 alin. (1) si (2),
  insumate, depasesc 10 ha;

  Rentierul agricol este persoana fizica in varsta de peste 62 de ani care, de la data intrarii in
  vigoare a prezentului titlu, nu are si nu va detine in proprietate, cumulate in timp, mai mult de
  10 ha de teren agricol extravilan, pe care le instraineaza prin acte intre vii sau le arendeaza,
  total ori partial;

  Rentier agricol este si persoana fizica in varsta de peste 62 de ani careia i s-a validat cererea
  de reconstituire a dreptului de proprietate potrivit legilor fondului funciar si opteaza pentru
  despagubirile platite de catre investitor, incheind cu acesta un acord, cu respectarea
  prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,
  dupa intrarea in vigoare a prezentului titlu.

  Rentier agricol este si persoana pensionata pe caz de boala, gradele I si II, care, chiar daca
  nu a implinit varsta de 62 de ani, isi dovedeste incapacitatea de a munci cu decizie de la
  comisia de expertiza medicala, pe care o va prezenta in fiecare an la vizarea carnetului de
  rentier, cu excep ia celei ce apar ine categoriei persoanelor care nu mai sunt supuse examenului
  anual, iar in decizie se consemneaza „nerevizuibil”, si care instraineaza prin acte intre vii,
  arendeaza terenuri agricole extravilane aflate in proprietate sau incheie acord cu investitorul, cu
  respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile
  ulterioare.

  Carnetele de rentier agricol se vizeaza anual, de catre centrele jude ene ale APIA, respectiv
  al municipiului Bucuresti. Solicitarea vizarii carnetului se face personal de catre rentierul
  agricol sau prin mandatar cu procura autentica, in perioada 01 martie – 31 august a fiecarui an.

  Rentierii agricoli vor completa si depune personal sau prin mandatar cu procura notariala, la
  oricare centru judetean al APIA, respectiv al municipiului Bucuresti, in perioada 1 martie-31
  august a fiecarui an declaratiile in vederea vizarii carnetului de rentier agricol;

  Renta viagera agricola se plateste intr-o singura rata anuala, pana la data de 30 noiembrie a
  anului urmator celui pentru care aceasta este datorata.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *